معرفی تشکیلات سازمانی

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان : سید جعفر مفیدی

معاون اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان:عبدالقادر لطیفی

معاون ادری ،مالی و پشتیبانی ادره کل ثبت اسناد: رحیم پورسعید