تاریخچه ثبت در گیلان

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گيلان بدوا" در تاريخ 5/10/1310 تحت عنوان اداره ثبت رشت وچند شهرستان ديگر جهت ارائه خدمات ثبتي در چارچوب قانون دربخش اسناد واملاک فعاليت خود را آغاز نموده.
ادارات ثبت شهرستانهاي لاهيجان در سال 1311 وبندرانزلي ورودبار و لنگرود و فومن وصومعه سرا در سال 1312 وآستارا در سال 1317 و تالش در سال 1329 وسياهکل وآستانه اشرفيه در سال 1368 ورضوانشهر وشفت وماسال در سال 1379 واملش در سال 1381 وخمام در سال 1382 تاسيس گرديد